Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Προστασία Δεδομένων

Σας ευχαριστούμε που δείξατε ενδιαφέρον για το Verdu VR. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι ύψιστης σημασίας για την ομάδα του Verdu VR. Η χρήση των ιστοσελίδων του Verdu VR είναι δυνατή χωρίς κάποια ένδειξη προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, εάν ένα υποκείμενο δεδομένων επιθυμεί να κάνει χρήση των ειδικών εταιρικών υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας μας, μπορεί να καταστεί αναγκαία η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη και δεν υπάρχει νομική βάση για την επεξεργασία αυτή, λαμβάνουμε γενικά τη συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός τηλεφώνου ενός υποκειμένου δεδομένων, πρέπει πάντα να είναι σύμφωνος με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ (GDPR) και σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων της Ελλάδας. Με αυτή τη δήλωση προστασίας δεδομένων, η εταιρεία μας θα ήθελε να ενημερώσει το ευρύ κοινό για τη φύση, το πεδίο εφαρμογής και το σκοπό των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα ενημερώνονται για τα δικαιώματα τους μέσω αυτής της δήλωσης περί προστασίας δεδομένων.

 

Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Το άρθρο 6(1) lit. a του GDPR χρησιμοποιείται ως νομική βάση για τις εργασίες επεξεργασίας για τις οποίες λαμβάνουμε τη συγκατάθεση για συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας. Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι αναγκαία για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία συμμετέχει το υποκείμενο των δεδομένων, όπως π.χ. στην περίπτωση που οι εργασίες επεξεργασίας είναι απαραίτητες για την προμήθεια αγαθών ή για την παροχή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας, η επεξεργασία γίνεται βάσει του άρθρου 6(1) lit. b GDPR. Το ίδιο ισχύει και για τις εργασίες επεξεργασίας που είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή των προ της σύναψης συμβάσεως μέτρων, π.χ. στην περίπτωση της έρευνας που αφορά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας. Η εταιρεία μας υπόκειται σε νομική υποχρέωση βάσει της οποίας απαιτείται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως για την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων, η οποία βασίζεται στο άρθρο. 6 (1) παρ. c GDPR. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου. Σ’ αυτή την περίπτωση η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο. 6(1) lit. d GDPR. Τέλος, οι εργασίες επεξεργασίας μπορούν να βασίζονται στο άρθρο 6(1) lit. f GDPR. Αυτή η νομική βάση χρησιμοποιείται για εργασίες επεξεργασίας που δεν καλύπτονται από κανένα από τους προαναφερθέντες νομικούς λόγους, εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκονται από την εταιρεία ή από τρίτο, εκτός εάν αυτά τα συμφέροντα υπερβαίνουν τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που χρήζουν προστασίας. Αυτές οι διαδικασίες επεξεργασίας είναι γενικά επιτρεπόμενες καθώς έχουν αναφερθεί ρητά από τον ευρωπαίο νομοθέτη. Θεώρησε ότι θα μπορούσε να υπάρξει έννομο συμφέρον εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι πελάτης του υπεύθυνου της επεξεργασίας (Recital 47 Sentence 2 GDPR).

 

Συλλογή προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών

Όταν εισέρχεστε στην ιστοσελίδα μας ή ανακτάτε ένα αρχείο, δεδομένα σχετικά με αυτήν τη διαδικασία αποθηκεύονται σε ένα αρχείο καταγραφής στον διακομιστή ιστού. Συγκεκριμένα, μπορεί να αποθηκευτούν τα ακόλουθα δεδομένα:

  • – Διεύθυνση IP (εάν είναι δυνατόν, αποθηκεύεται ανώνυμα)
  • – Το όνομα domain της ιστοσελίδας από την οποία έχετε εισέλθει
  • – Ονόματα των ανακτημένων αρχείων
  • – Ημερομηνία και ώρα ανάκτησης
  • – Το όνομα του παρόχου ίντερνετ, και
  • – Πιθανώς το λειτουργικό σύστημα και την έκδοση προγράμματος περιήγησης της συσκευής σας

   

 • Οι διευθύνσεις IP αποθηκεύονται μόνο για λόγους ασφάλειας των δεδομένων, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η ασφάλεια του συστήματός μας (άρθρο 6 (1) (f) GDPR). Η στατιστική ανάλυση ανώνυμων αρχείων δεδομένων παραμένει αποκλειστική. 
  Φόρμα Επικοινωνίας

  Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φόρμας επικοινωνίας, οι πληροφορίες που παρέχετε θα αποθηκευτούν για το σκοπό της διεκπεραίωσης της έρευνας και για πιθανές επακόλουθες ερωτήσεις. Η επεξεργασία δεδομένων γίνεται σύμφωνα με το άρθρο. 6 1 p. 1 lit. a GDPR, που βασίζεται στη συγκατάθεσή σας εκουσίως. Μπορείτε να την ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή (δικαίωμα υπαναχώρησης).

  Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται είναι: όνομα, επωνυμία εταιρείας, θέση στην εταιρία, e-mail και αριθμός κινητού τηλεφώνου.

   

  Διαγραφή ή αποκλεισμός δεδομένων

  Τηρούμε τις αρχές αποφυγής και οικονομίας δεδομένων. Επομένως, αποθηκεύουμε μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα αυτό είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται εδώ ή όπως προβλέπεται από τις διάφορες περιόδους αποθήκευσης όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία. Μετά τον τερματισμό του αντίστοιχου σκοπού ή τη λήξη αυτών των περιόδων, τα αντίστοιχα δεδομένα θα μπλοκαριστούν ή θα διαγραφούν σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς.

   

  Δικαίωμα στην πληροφόρηση, δικαίωμα διόρθωσης, αποκλεισμού, διαγραφής, αντίθεσης

  Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε οποιαδήποτε στιγμή πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει. Έχετε επίσης το δικαίωμα στη διόρθωση, αποκλεισμό ή, εκτός από την υποχρεωτική αποθήκευση δεδομένων για επιχειρηματικούς σκοπούς, διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσατε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας. Τα στοιχεία επικοινωνίας βρίσκονται στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας.

  Προκειμένου να λαμβάνεται πάντα υπόψη το κλείδωμα δεδομένων, τα δεδομένα αυτά πρέπει να φυλάσσονται σε αρχείο κλειδώματος για λόγους ελέγχου. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να διαγραφούν τα δεδομένα εάν δεν υπάρχει νομικά υποχρέωση αρχειοθέτησης. Σε περίπτωση ύπαρξης μιας τέτοια υποχρέωσης, αποκλείουμε τα δεδομένα σας κατόπιν αιτήματος.

  Μπορείτε να αλλάξετε ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, ενημερώνοντάς μας αναλόγως με μελλοντική ισχύ.

   

  Δικαίωμα ανάκλησης

  Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται βάσει νόμιμων συμφερόντων, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο. 21 GDPR, υπό τον όρο ότι υπάρχουν λόγοι γι’ αυτή την αντίρρηση που προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας ή αν η ένσταση στρέφεται κατά της άμεσης αλληλογραφίας. Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει γενικό δικαίωμα αντίρρησης, το οποίο εφαρμόζεται από εμάς χωρίς να δηλώνεται κάποια συγκεκριμένη κατάσταση. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας ανάκλησης ή αντίρρησης, στείλτε e-mail στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας.

   

  Δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων

  Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένη, κοινή και τεχνικά αναγνώσιμη μορφή.

   

  Διάρκεια αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων

  Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η αντίστοιχη περίοδος υποχρεωτικής κράτησης. Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής, τα αντίστοιχα δεδομένα διαγράφονται, εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης ή την έναρξη μίας σύμβασης.

   

  Google Analytics

  “Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, μία υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google, Inc. (” Google “). Το Google Analytics χρησιμοποιεί” cookies “, αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας και σας επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) που δημιουργείται από το cookie και θα μεταφερθεί σε ένα διακομιστή Google στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα αποθηκευτεί εκεί.

  Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστότοπου για την παροχή αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστοτόπου. Η Google δεν θα μεταφέρει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο ή στο βαθμό που τρίτα μέρη επεξεργάζονται τέτοια δεδομένα για λογαριασμό της Google, αλλά σε καμία περίπτωση η Google δεν θα είναι η διεύθυνση IP σας με άλλα δεδομένα από την Google.

  Η γενική συλλογή και αποθήκευση δεδομένων από το Google Analytics, ανά πάσα στιγμή, χρησιμοποιώντας μια επέκταση προγράμματος περιήγησης είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en μπορεί να ανακαλεστεί, με μελλοντική ισχύ. Για πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο όταν χρησιμοποιείτε το Google Analytics, ανατρέξτε στη διεύθυνση https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

  Υπό το πρίσμα της συζήτησης σχετικά με τη χρήση εργαλείων ανάλυσης με πλήρεις διευθύνσεις IP, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics με την επέκταση “_anonymizeIp ()” και ως εκ τούτου οι διευθύνσεις IP περικόπτονται μόνο για να αποκλείσουν μια άμεση προσωπική σχέση.”

   

  Cookies

  Κάνουμε χρήση των αποκαλούμενων “cookies”, όπως και τόσες άλλες ιστοσελίδες. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που μεταφέρονται από έναν διακομιστή ιστότοπου στον σκληρό σας δίσκο. Με αυτόν τον τρόπο λαμβάνουμε αυτόματα ορισμένα δεδομένα, όπως διεύθυνση IP, χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα περιήγησης, λειτουργικό σύστημα μέσω του υπολογιστή σας και τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο.

  Τα cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκκίνηση προγραμμάτων ή τη μεταφορά ιών σε υπολογιστή. Με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στα cookies, μπορούμε να κάνουμε την πλοήγηση ευκολότερη για εσάς και να σας επιτρέψουμε να προβάλλετε την ιστοσελίδα μας σωστά.

  Σε καμία περίπτωση τα δεδομένα που συλλέγονται από εμάς δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους ή συνδέονται με προσωπικά δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

  Φυσικά, μπορείτε επίσης να δείτε την ιστοσελίδα μας χωρίς cookies. Τα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο ρυθμίζονται τακτικά ώστε να δέχονται cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies οποιαδήποτε στιγμή μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες βοήθειας του προγράμματος περιήγησης Διαδικτύου για να μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις. Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας μας ενδέχεται να μην λειτουργούν αν έχετε απενεργοποιήσει τη χρήση cookie.

   

  Αλλαγή στην πολιτική απορρήτου μας

  Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου από καιρό σε καιρό έτσι ώστε να συμμορφώνεται πάντα με την κείμενη νομοθεσία ή να εφαρμόζουμε αλλαγές στις υπηρεσίες μας στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως κατά την εισαγωγή νέων υπηρεσιών. Η νέα δήλωση προστασίας δεδομένων θα εφαρμόζεται όταν επισκεφτείτε ξανά την ιστοσελίδα μας.

   

  Επικοινωνία

  Email: hello@verduvr.com

   

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.